Pavol Kakačka

cross

ExHomeDesigner

Vizuální nástroj pro návrh a simulaci inteligentních budov.

ExHomeDesigner
< uživatelský interface realizace >

ExHomeDesigner je aplikace z kategorie vizuálních modelovacích nástrojů CAD/CAE, která umožňuje architektovi vizuálně projektovat umístění prvků v inteligentních budovách a definovat funkční vazby mezi nimi. Co to inteligentní budovy jsou, popisuji blíže u realizací inteligentních budov.

Rychlost a efektivita

Rychlost a efektivita

Doménou ExHomeDesigneru je způsob práce architekta - inteligentní dům je modelován vizuálně.
Zákazník může první funkční návrh svého bydlení vidět do 1. dne.

Rychlost a efektivita

Komplexnost

Inteligentní dům není jen obytná jednotka, ale i to, co s ní souvisí. Zahrady, garáže, bazény, kanalizace, silnice. Vše, co je nad zemí, pod zemí, ve studni i na střeše.

ExHomeDesigner umožňuje komplexní návrh a simulaci všech těchto prvků.

Komplexnost
Přehlednost v rukách uživatele

Přehlednost v rukách uživatele

U větších instalací se v domě nachází i 50 km kabelů a 10.000 elektrických prvků. Všechny jsou rozděleny do logických skupin a kategorií. Architekt si svobodně volí, s jakými prvky chce pracovat v návrhu.

Přehlednost v rukách uživatele

Hodně, hodně matematiky

Aplikace, jako je tato, se bez matematiky neobejdou. ExHomeDesigner umí architektovi říct spoustu statistických dat o implementaci. Délky kabelů, počty kusů, cenu za realizaci, trvání implementace…

Hodně, hodně matematiky
Testy a validace

Testy a validace

Špičkové kvality je možné dosáhnout pouze enormním úsilím při testování a výstupních kontrolách. ExHomeDesigner jsme vyvíjeli s velkým důrazem na tento atribut. Obsahuje nástroje pro efektivní přidávání nových a robustných testů a validací navrhovaných řešení.

Testy a validace

Mocný debugger

Všechno, co systém dělá, lze sledovat v ladícím monitoru. V reálném čase s možností filtrování a pohodlně s funkcí pozastavení.

Je možné vidět každý vyslaný příkaz mezi každým prvkem domu. Elektronickému šepotu prvků může rozumět i zvědavější uživatel se základní znalostí angličtiny.

Mocný debugger
Rendering

Rendering

Rendering je technologický proces, který převede technická data do vizuálně přitažlivé podoby.
Architekt i zákazník se mohou svým výtvorem nakonec kochat.

(Pozn.: obrázky odpovídají roku 2006)

Rendering