Pavol Kakačka

cross

KDatabaseStudio

Správce databází pro vývojáře. S množstvím efektivních funkcí.

KDatabaseStudio

Pro vývojáře

KDatabaseStudio byl nástroj pro vývojáře. Umožnil navrhovat, vytvářet a spravovat různé typy databází.

Jeho předností byly různé šikovné funkce, které rapidně zvyšovaly efektivitu vývoje databázových aplikací. Například schopnost vyhledat data pouze ve sloupcích, které začínají slovem „Date“ a ve všech tabulkách, které začínají slovem „Firm“.

Pro vývojáře
Přehledný design

Přehledný design

Důraz byl kladen na přehledný design. Nechyběla barevná syntaxe SQL kódu a barevné odlišení dat v tabulkách.

Přehledný design

„Našeptávač“

Když programátor potřeboval psát kód, stačilo napsat jedno nebo dvě písmena a program „předpověděl“ a nabídnul možnosti, které může programátor napsat. Tyto našeptávače dnes běžně znáte z vyhledávače Google nebo z chytrých telefonů.

„Našeptávač“
Historie příkazů

Historie příkazů

Každý vykonaný SQL dotaz bylo možné dohledat a spustit znovu bez nutnosti jej znovu psát.

Historie příkazů

Porovnávání metadat

Skvělým pomocníkem bylo porovnávání databázových entit. Zde je vidět porovnání rozdílů mezi vybranými tabulkami. Odlišné sloupce (fieldy) jsou označené barvou.

Porovnávání metadat
Maximalizace výkonu

Maximalizace výkonu

Pro zvýšení rychlosti dotazů (optimalizace) sloužil nástroj, který zobrazil, jakým způsobem a jak rychle databáze provede dotaz.

Maximalizace výkonu

Automatizace

Takhle vypadá vygenerovaný SQL skript pro databázový „trigger“.

Automatizace

Zde je vidět vývojový nástroj, ve kterém byla aplikace vyvíjena spolu s částí zdrojového kódu.
Formulář v pravé části odhaluje to, jakým způsobem hlavní okno aplikace vidí programátor před tím, než program „zkompiluje“ do spustitelné podoby pro koncového uživatele.

(Pozn.: obrázky odpovídají stavu aplikace z roku 2001)