Pavol Kakačka

cross

IcCheckDBStructure

Nástroj pro porovnávání a synchronizaci databázových struktur.

IcCheckDBStructure

Specializovaný nástroj pouze pro vývojáře.

Slouží pro rychlé porovnávání a automatizované synchronizování databázových struktur.

Zde je vidět vývojový nástroj, ve kterém byla aplikace vyvíjena spolu s částí zdrojového kódu. Formulář v pravé části odhaluje to, jak hlavní okno aplikace vidí programátor před tím, než program „zkompiluje“ do spustitelné podoby pro koncového uživatele.

(Pozn.: obrázky odpovídají stavu aplikace z roku 2004)