Pavol Kakačka

cross

“Když čelíte nemožným rozhodnutím,
pamatujte na svůj imperativ"to, co umíte nejlépe...".”

Méně projektů   >

ABRA Gx

Populární informační systém pro firmy všech velikostí, nabízí více než 80 modulů pro řízení firemních procesů.

Zobrazit detaily   >
Všechny projekty   >

ExHomeDesigner

Vizuální nástroj pro návrh a simulaci inteligentních budov.

Zobrazit detaily   >
Všechny projekty   >

Realizace inteligentních budov

Zajímavosti z realizací inteligentních domů.

Zobrazit detaily   >
Všechny projekty   >

HAIdy GUI

Uživatelské rozhraní pro ovládání inteligentních domů.

Zobrazit detaily   >
Všechny projekty   >

Shadows of Babylon

Konceptuální návrh strategické webové hry.

Zobrazit detaily   >
Všechny projekty   >

Isaac

Informační systém pro velké firmy s podporou inteligentního řízení skladů.

Zobrazit detaily   >
Všechny projekty   >

Erpero

Koncept frameworku s umělou polo-inteligencí pro stavbu informačních systémů.

Zobrazit detaily   >
Všechny projekty   >

ExBannerNet

Distribuční reklamní systém.

Zobrazit detaily   >
Všechny projekty   >

ExFastCon - Andon

Systém pro automatizaci v průmyslu.

Zobrazit detaily   >
Všechny projekty   >

KDatabaseStudio

Správce databází pro vývojáře. S množstvím efektivních funkcí.

Zobrazit detaily   >
Všechny projekty   >

ExScriptNETCompiler

Plně automatický kompilační a testovací framework.

Zobrazit detaily   >
Všechny projekty   >

IcCheckCaseSQLTool

Nástroj pro automatizované testování databázových dat a struktur.

Zobrazit detaily   >
Všechny projekty   >

IcCheckDBStructure

Nástroj pro porovnávání a synchronizaci databázových struktur.

Zobrazit detaily   >
Všechny projekty   >

ExEasyCVS

Systém pro správu zdrojových souborů a řízení projektů.

Zobrazit detaily   >
Všechny projekty   >
stred

Systémový architekt
Agila+

2013 - současnost

IT analytik
GE Money Bank

2012 - 2013

Senior IT konzultant
freelancer

2009 - 2013

QA, Test analytik
GE Money Bank

2011 - 2012

Senior byznys analytik
BSP Group a.s.

2009 - 2010

Technický ředitel, IT architekt
Positro a.s.

2005 - 2009

Krizový manažer pro logistiku
AAC a.s.

2004 - 2005

Vedoucí vývoje, SW architekt
ProCA spol. s r.o.

2001 - 2005

SW vývojář
ABRA Software a.s.

1999 - 2001
krizek

Systémový architekt

Agila+ 2013 - současnost

www.agilaPlus.com

Správný produkt, nejlepší lidé, skutečný smysl

krizek

Senior IT konzultant

freelancer 2009 - současnost

Řízení procesů:

 • Průzkum, analýza, návrh a optimalizace různých podnikových procesů
IT:
 • Konzultace při sestavování vývojových týmů
 • Návrh a vývoj standardů a metodik

krizek

Senior byznys analytik

BSP Group a.s. září 2009 – březen 2010

 • Spoluautor studie "Informační systém pro řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů EU a dalších dotačních titulů pro Lesy České republiky, s. p."
 • Mapování existujících procesů, návrh optimalizací a standardizací, vypracování studie proveditelnosti a analytické dokumentace pro vývoj IS

krizek

Krizový manažer pro logistiku

AAC a.s. říjen 2004 – červen 2005

 • Manažerský dohled nad logistickými procesy, výrobou a sklady
 • Dokončení logistických procesů v průběhu fúze dvou předních českých IT obchodních společností (zhruba 500 zaměstnanců s ročním obratem více než 6 miliard Kč).

krizek

SW vývojář

ABRA Software a.s. květen 1999 – červen 2001

http://www.abra.eu/

 • Vývoj nejrozšířenějšího ERP IS v České republice s vícevrstvou klient-server architekturou pro malé, střední a velké společnosti (Delphi, SQL, Business Objects, COM, …)

krizek

IT analytik

GE Money Bank březen 2012 - září 2013

 • Vypracovávaní analýzy (byznysové, procesní, systémové, testovací) v řadě projektů
 • Koordinace vývojových týmů

krizek

Quality Assurance, Test analytik

GE Money Bank duben 2011 – únor 2012

 • Navrhování, vývoj a vyhodnocování testovacích plánů a testovacích případů stávajících i nových produktů

krizek

Technický ředitel, IT architekt, SW vývojář

Positro a.s. srpen 2005 – září 2009

http://www.haidy.cz/

Technický ředitel:

 • Odpovědnost za technické divize: Vývoj SW a HW, řízení kvality, technická podpora, realizace
 • Strategické plánování produktů a rozvoje firmy

Architekt systému / Hlavní SW vývojář:
 • Navrhování architektury řídícího systému inteligentních budov a průmyslové automatizace (od nápadu až k verzi 1.0 a dále)
 • Navrhování metodiky (pracovních postupů a standardů) pro návrh a realizace inteligentních budov a automatizovaných systémů příští generace
 • Vyhledávání a zkoumání nových technologií a následné rozhodovaní jejich vhodnosti a použitelnosti
 • Vývoj klíčových funkčností systému (.NET, C#, SQL, DirectX, Silverlight, XML, …)

krizek

Vedoucí vývoje, SW architekt

ProCA spol. s r.o. červenec 2001 – červen 2005

 • Řízení vývoje ERP IS pro velké společnosti se specializací na inteligentní autimatizované sklady a montážní linky
 • Účast na tvorbě technologických konceptů, metodik a optimalizaci pracovních postupů v divizích IT a logistika (sklady, distribuce, výroba)
 • Účast na integraci různých informačních systémů a IT platforem, včetně Microsoft Dynamics NAV (Navision) a SAP modulů do stávající infrastruktury
 • Programování komplexního ERP IS (Delphi, SQL, WebServices)
 • Vývoj postupů výstupní kontroly a testovacích mechanismů

skill1

Mám zkušenosti s analýzou, architekturou, programováním a testováním na mnoha úrovních.

Vybudoval jsem a vedl 3 vývojové týmy, které pracovaly na velkých a inovativních projektech.

skill1
skill1

Nejlepší činností je asi vytvářet produkty od myšlenky až po verzi 1.0, jako třeba systém pro řízení inteligentních budov. Ale dodat umím cokoliv, je-li potřeba.

Ať jsme s týmem dělali cokoliv, snažili jsme se o to nejlepší. Proto nás těší ocenění, které si naše produkty zaslouží.

skill1
skill1

Věřím, že realizovatelné je cokoliv, pokud se obklopíte správnými lidmi.

… a někdy je dobré si jen hrát:

skill1
logo1
logo1
stripe
logo1
logo1
logo1
stripe
logo1
logo1
logo1
stripe
logo1
logo1
logo1